‘Corona zet duurzaamheid in de versnelling’

juli 14, 2021 9:37 am | Duurzame woonvormen

In gesprek met projectontwikkelaar Richard van Kranenburg over de vraag van starters en de laatste trends en ontwikkelingen op het gebied van wonen.

Zorgdragen voor een duurzame samenleving

De spanning op de woningmarkt voor starters is groot. We lezen in het onderzoek van Abel van Dijk uit 2020 dat er 30 procent meer inwoners tussen de 20 en 30 jaar uit Altena vertrokken zijn dan in de rest van Brabant. (CBS 2019) Één van de oorzaken is dat er geen betaalbare huizen voor starters te vinden zijn. Jammer, nu juist een gedeelte van de week werken op afstand een reële blijvende optie is geworden. Om een duurzame samenleving te behouden is een gevarieerde leeftijdsopbouw van cruciaal belang.

“In Altena koopt men graag een woning, hardwerken en sparen ligt hier ten grondslag aan.”

 

Inspelen op de behoefte en inspireren voor keuzes 

De behoefte naar meer woningen is fors.De tijd dringt dat er voldoende nieuwe woningen worden gerealiseerd met name voor senioren en (her)starters. Als projectontwikkelaar volgen wij de trends en ontwikkelingen op het gebied van vernieuwend wonen op de voet. Om de nieuwe ontwikkelingen beter op de veranderende vraag aan te laten sluiten zijn wij constant in gesprek met woningzoekenden.  Wij zien genoeg geschikte locaties voor woningen binnen Altena met aansluiting op de lintbebouwing. Bovendien stijgt de vraag naar andere vormen van wonen. 

 

“Wonen met bewegingsruimte is waardevol, corona heeft dit alleen maar versterkt.” 

 

Waar moeten we aan denken bij nieuwe woonvormen?

Het aantal alleenstaanden en de behoeften naar samen zijn neemt toe waardoor collectieve woonvormen uitermate geschikt lijken te zijn. Neem bijvoorbeeld het hofjesconcept of het meergeneratiewonen.  De aandacht binnen deze vernieuwende woonvormen ligt bij de community.  Het wonen gaat gecombineerd met het omkijken naar elkaar.  Een gezamenlijke tuin of auto is hierbij heel goed denkbaar.  Door verschillende doelgroepen samen te brengen kunnen senioren langer zelfstandig blijven wonen. Naast het sociale aspect is er ook ruimte voor vrijheid en rust. Dit past in Altena met haar sterke maatschappelijke cohesie. 

https://baxvankranenburg.nl/duurzame-woonvormen/ 

 

Ruimte = vrijheid 

 

Waar ligt jullie aandacht in aanvang van een project?

Bij een nieuwbouwinitiatief gaan wij als ontwikkelaar met belanghebbende partijen in gesprek. Samen inventariseren, waar liggen de behoeften en wat zijn de mogelijkheden. Als projectontwikkelaar ben je als het ware de spin in het web.Je probeert in te spelen op de vraag van de eindgebruiker en de bestaande leefomgeving, overheden, architecten,  bouwers en makelaars. Creatief denken is hierbij een belangrijke succesfactor van het project. De behoeftes van de klant en de wettelijke mogelijkheden op die plek zijn leidend.  Denk naast een duurzaam bouwpaspoort, waar parkeergelegenheid, veel groen en  minder verstenen een grote rol spelen. 

 

“Het is een feestje om te werken midden in het rivierengebied aan de rand van de Biesbosch en de Loonse en Drunense duinen binnen fietsafstand.”