SRBT Giessen

SRBT Giessen

In opdracht van Riverland Investments en in samenwerking met Regionaal Ontwikkelingsbedrijf Land van Heusden en Altena (ROB) en gemeente Altena ontwikkeld TopVast het Subregionaal Bedrijventerrein (SRBT) Giessen, een uitbreiding van het bestaande bedrijventerrein De Rietdijk in Giessen. De uitbreiding vindt plaats aan de oostzijde van het bestaande bedrijventerrein De Rietdijk en ligt ingeklemd tussen de Provincialeweg-Oost (N267) en de Parallelweg die van Giessen naar Andel loopt. SRBT Giessen wordt een waterrijk en duurzaam bedrijventerrein dat voorziet in de bestaande regionale behoefte aan nieuwe bedrijfsruimte.

Het bedrijventerrein zal zorgvuldig in de omgeving worden ingepast en rondom het bedrijventerrein zal een Ecologische Verbindingszone worden aangelegd. Deze vormt een belangrijke schakel in de verbinding tussen de natuurgebieden Pompveld en Struikwaard. Het nieuwe bedrijventerrein is ingedeeld in drie deelgebieden met ieder hun eigen regels omtrent bouwhoogten, dakhellingen en afstanden tot perceelsgrenzen. Ook worden er diverse representatieve zones onderscheiden, waarin eisen worden gesteld met betrekking tot de uitstraling van het bouwperceel. De beschikbare bouwkavels variëren tot maximaal 5000 m². In het bestemmingsplan is bedrijvigheid toegestaan tot en met milieucategorie 3.2. Op één kavel is categorie 4.2 toegestaan.

Neem voor meer informatie over de vestigingsmogelijkheden contact met Robert de Graaf (TopVast), via rdg@topvast.nl of 0416 725050.